ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ (ΗΧΕΙΑ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ,ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΝΤΙΚΙΑ,WEB CAMS)