ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ (ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΑΝΩ ΦΟΡΤΩΣΗΣ)