Πολιτική Επιστροφών

Πολιτική επιστροφών

Ο πελάτης έχει την υποχρέωση του άμεσου ελέγχου του προϊόντος αγοράς του αποσυσκευάζοντας το ώστε να διαπιστώσει την μη ύπαρξη αισθητικών & κατασκευαστικών ελαττωμάτων εφόσον ενδέχεται να προβεί σε αιτιολογημένη επιστροφή.

Όροι και προϋποθέσεις αιτιολογημένης επιστροφής προϊόντων:

α) Δικαίωμα επιστροφής με αντίστοιχη άρνηση παραλαβής του εμπορεύματος δύναται άμεσα να ασκήσει ο αγοραστής/παραλήπτης όταν διαπιστώσει  αλλοιώσεις στην συσκευασία και την εξωτερική εμφάνιση του. Η παραλαβή δεν ολοκληρώνεται και ο πελάτης επικοινωνεί με το κατάστημα όπου συμφωνείται η εκ νέου αποστολή της καινούργιας συσκευής το συντομότερο δυνατόν και χωρίς επιπλέον έξοδα μεταφοράς.

β) Μετά την παραλαβή του προϊόντος αγοράς υπάρχει δικαίωμα επιστροφής υπό όρους. Σε περίπτωση ύπαρξης κατασκευαστικών αλλοιώσεων της συσκευής ο αγοραστής θα πρέπει να το αναφέρει άμεσα στο κατάστημα για να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος από αρμόδιο τεχνικό του κατασκευαστή. Έως ότου γίνει ο έλεγχος, ο παραλήπτης υποχρεούται να μην κάνει χρήση της συσκευής και να διατηρήσει άρτια την συσκευασία και το όποιο βοηθητικό περιεχόμενό της (έντυπο υλικό και αξεσουάρ). Ομοίως, εάν η συσκευή έχει λειτουργικό πρόβλημα ή δεν πληροί τις προδιαγραφές που υπόσχεται ο κατασκευαστής για το συγκεκριμένο μοντέλο τότε θα πρέπει να ελεγχθεί με ραντεβού στον τόπο της παράδοσης (στις μεγάλες συσκευές) ή να επιστραφεί προς τεχνικό έλεγχο (στις μικρές & μεσαίες συσκευές). Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος αναγγελίας του πιθανού προβλήματος αλλά και της επιστροφής του ελαττωματικού προϊόντος δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην αντίστοιχη απόδειξη λιανικής ή τιμολογίου. Πιο συγκεκριμένα:

  • Οι μικρές και μεσαίου όγκου συσκευές με εξωτερική αλλοίωση ή λειτουργικό πρόβλημα επιστρέφονται από τον πελάτη στην έδρα του καταστήματος (Μεσογείων 64, Αμπελόκηποι, Αθήνα) ή στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο service του κατασκευαστή για τον περαιτέρω έλεγχο του προϊόντος. Αφού διαπιστωθεί κατασκευαστικό πρόβλημα ή όποια δυσλειτουργία τότε γίνεται η αντικατάσταση του προϊόντος με νέο.
  • Σε περίπτωση εντοπισμού φθοράς σε μεγάλη οικιακή συσκευή (πχ. πλυντήριο, ψυγείο, κουζίνα, κλιματιστικό) πριν ακόμα τοποθετηθεί και λειτουργήσει θα πρέπει να ελέγχεται από τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς της εγγυήτριας εμπορικής αντιπροσωπείας ή του κατασκευαστή προκειμένου να βεβαιωθεί η όποια κατασκευαστική αλλοίωση και τα αίτια της. Ομοίως, η οποιαδήποτε δυσλειτουργία του προϊόντος αγοράς θα πρέπει άμεσα να αναφέρεται προκειμένου να εξεταστεί από αρμόδιο τεχνικό ώστε να εγκριθεί και να προχωρήσει η αντικατάσταση μέρους της συσκευής ή ολόκληρη βάση των παρεχόμενων όρων εγγύησης που ορίζει ο εκάστοτε εμπορικός αντιπρόσωπος ή κατασκευαστής.

Η ανάγκη επισκευής οιασδήποτε πωληθείσας ηλεκτρικής και ηλεκτρονικής συσκευής εντός χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας δεν αφορά την πολιτική επιστροφών του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Η εγγύηση καλής λειτουργίας και η διάρκεια αυτής για κάθε πωλούμενο προϊόν παρέχεται εξ ολοκλήρου από τον εμπορικό αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του όπου αναλαμβάνει την επισκευή ή αντικατάστασή του κατόπιν της αναγγελίας βλάβης από τον χρήστη.

Υπαναχώρηση. Όροι και προϋποθέσεις αναιτιολόγητης επιστροφής προϊόντων:

Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης με την επιστροφή του προϊόντος αγοράς του αναιτιολόγητα. Απαιτείτε η συμπλήρωση του αντίστοιχου έντυπου ‘Δήλωση υπαναχώρησης αγοράς’ και αποστέλλεται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Η επιστροφή της αγοράς θα πρέπει αντίστοιχα να πραγματοποιηθεί μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα μετά την παραλαβή του σχετικού αιτήματος υπαναχώρησης. Το προϊόν αποστέλλεται στην έδρα μας: Μεσογείων 64, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Τ.Κ 11527 με έξοδα και ευθύνη αποστολής που επιβαρύνουν τον πελάτη. Απαραίτητη προϋπόθεση ενεργοποίησης της υπαναχώρησης είναι: α) να μην έχει ανοιχτεί, σχιστεί, παραβιαστεί, παραποιηθεί λερωθεί και τσαλακωθεί  η συσκευασία του προϊόντος και φυσικά να μην έχει λειτουργήσει η συσκευή. β) η συσκευή κατά την παραγγελία της στο ηλεκτρονικό κατάστημα να ήταν ετοιμοπαράδοτη στις αποθήκες της εταιρείας μας και να μην ήταν προϊόν αγοράς ειδικής παραγγελίας στον προμηθευτή/εμπορικό αντιπρόσωπο.

Η συσκευή που αποστέλλεται στην έδρα μας με το αποδεικτικό αγοράς της εξετάζεται για την αρτιότητά αλλά και την πληρότητα του βοηθητικού της περιεχομένου (έντυπο υλικό και αξεσουάρ) όπως ακριβώς είχε πουληθεί.

Εξαίρεση στην υπαναχώρηση αγοράς υφίσταται στα προϊόντα που έχουν αποσφραγισθεί και που ανήκουν στην κατηγορία της προσωπικής φροντίδας όπου για λογούς υγιεινής και προστασίας της υγείας δεν επιστρέφονται. Τέτοια προϊόντα είναι: κουρευτικές, κοπτικές, ξυριστικές, αποτριχωτικές, βούρτσες, ισιωτικές μαλλιών αλλά και άλλες μηχανές που η χρήση τους αφορά την φροντίδα, τον καλλωπισμό και την υγιεινή του σώματος.

Στην υπαναχώρηση αγοράς, αφού γίνει ο τυπικός έλεγχος μετά την παραλαβή του προϊόντος, η εταιρεία μας μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες θα προβεί στην επιστροφή της αξίας της αγοράς με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αρχικά της καταβλήθηκε.